Tehničar za logistiku i špediciju

Želite postati tehničar/ka za logistiku i špediciju? Upišite edukaciju sada.

Zaposleni na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organiziraju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom prometu vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka.

Što sve može raditi tehničar/ka za logistiku i špediciju?

Nakon završenog školovanja tehničar/ka za logistiku i špediciju može obavljati sljedeće zadatke i poslove:

  • Organizira logističke usluge, otpremu i dopremu robe
  • Prodaja špediterskih usluga
  • Organizacija prijevoza robe
  • Organizacija carinjenja robe
  • Organizacija osiguranja robe
  • Organizacija poslova kontrole robe
  • Organizacija skladištenja i rukovanja robom
  • Organizacija agencijskih poslova
  • Praćenje i primjenjivanje propisa i pravila
  • Primjenjivanje mjera zaštite na radu, očuvanja zdravlja i okoliša

Kako započeti edukaciju?

Što vam je sve potrebno kako biste započeli edukaciju?

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

Trajanje edukacije

oko 13 mjeseci

Upišite edukaciju i pokrenite svoju karijeru

Nazovite nas

tel: 01 2924 027
mob: 099 2924 027

Pošaljite upit e-poštom

mail: info@invictus.hr

© Copyright INVICTUS 2023 | Design by WEB PULSE