Sigurnosni savjetnik za ADR i RID

Pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari (iz Zakona o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/07.)).

Glavna svrha izobrazbe sigurnosnih savjetnika je osiguravanje potrebnog znanja kandidata o rizicima koji se javljaju pri prijevozu opasnih tvari kao i poznavanja zakona, odredbi i pravnih propisa primjenjivih na prijevoz opasnih tvari kao i propisanih zaduženja.

Svrha stručnog osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika, sukladno odredbama ADR-a, je da polaznike osposobi:

  • da na prikladan način i s prikladnim djelovanjima, u zadanim okvirima djelovanja subjekta, omogući upravljanje u skladu sa zahtjevima, na najsigurniji mogući način
  • za nadzor udovoljavanja zahtjevima rukovanja i transportiranja opasnih tvari;
  • za savjetovanje uprave ili odgovornih djelatnika o transportu opasnih tvari;
  • za izrađivanje godišnjih izvješća upravi subjekta, te ako je tako zahtijevano i nadležnim tijelima lokalne (regionalne) samouprave, o aktivnostima subjekata pri transportu opasnih tvari.
  • za nadziranje primjene i postupaka djelovanja subjekata

Kako započeti edukaciju?

Što vam je sve potrebno kako biste započeli edukaciju?

Uvjet za uključivanje u program osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika je 21 godina starosti polaznika. Preporučamo da zbog opsežnosti i zahtjeva programa polaznik ima minimalno srednju školsku izobrazbu.

Nakon završenog osposobljavanja kandidati pristupaju obveznom testiranju, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti važeće je 5 godina kada se mora obnoviti.

Cijena osposobljavanja određena je odlukom nadležnog ministarstva (N.N., br. 97/09.) te iznosi 7.000 kn + PDV (moguće plaćanje u 2 rate). U cijenu su uključeni radni materijali: Zakon o prijevozu opasnih tvari, Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR 2009.), Priručnik za vozače koji prevoze opasne tvari. Osim toga, polaznici će dobiti ručak u dane cjelodnevne nastave.

Odobrenje za rad: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Upišite edukaciju i pokrenite svoju karijeru

Nazovite nas

tel: 01 2924 027
mob: 099 2924 027

Pošaljite upit e-poštom

mail: info@invictus.hr

© Copyright INVICTUS 2023 | Design by WEB PULSE