KOD 95 - Stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača/ica vozila u cestovnom prometu

KOD 95 - upisi tijekom cijele školske godine

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 24.04.2014. (klasa: UP/I-340-01/14-07/02, ur.br.: 530-05-1-2-14-2) PUČKO OTVORENO UČILIŠTE INVICTUS steklo je status CENTRA ZA OSPOSOBLJAVANJE i provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i PRAVILNIKOM O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA propisana je obveza stjecanja početne kvalifikacije i redovitog osposobljavanja kroz obveznu periodičku izobrazbu vozača.
Ovim se pravilnikom propisuje program i njegovo provođenje, uvjeti i način provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika.

1. POČETNE KVALIFIKACIJE
Stjecanje početnih kvalifikacija propisano je člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a stječu se:
 • provjerom znanja
 • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
 • kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač
Početnu kvalifikaciju vozača moraju imati:
 • Svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, I DE.
 • Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije.
Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,
 • c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013.
 
2. PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA
Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva. Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.S Potvrdom o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozači u nadležnoj Policijskoj upravi upisuju kod Europske unije - Kod 95.
 
Periodičku izobrazbu moraju proći:
 • vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama,
 • vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015 godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9. 2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,
 • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu u periodu od 11. rujna 2009. do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe
Dokumentacija za upis:
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika vozačke dozvole
 • Preslika svjedodžbe o stečenoj SSS u zanimanju vozač motornog vozila za vozače koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine.
 
Kod Europske unije – „Kod 95“
Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod Europske unije - „Kod 95“. Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Potvrde o periodičkoj izobrazbi vozača izdaje novu vozačku dozvolu sa upisanim kodom Europske unije - „Kod 95“.

CIJENA (periodička izobrazba), gotovinsko plaćanje:
 • 700,00 kn, za prijevoz putnika ili prijevoz tereta
 • 1.000,00 kn za prijevoz putnika + prijevoz tereta
CIJENA (periodička izobrazba), kartično plaćanje - 2 rate:
 • 735,00 kn, za prijevoz putnika ili prijevoz tereta
 • 1.050,00 kn za prijevoz putnika + prijevoz tereta
U slučaju većeg broja polaznika iz iste firme u mogućnosti smo odobriti popuste.
Na navedenom linku se nalazi prijavnica Prijavnica za upis (word dokument)
Molimo da ispunjenu prijavnicu pošaljete na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili ju možete osobno predati u Učilištu zajedno s pratećom dokumentacijom.
 
Informacije možete pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
 
 
 
 

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in