Školarina

Školarina


UPLATA ŠKOLARINE

  • Školarinu je moguće plaćati u ratama (više informacija na Načini plaćanja)
  • Plaćanje se vrši isključivo na žiroračun Učilišta otvoren kod Zagrebačke banke: 2360000-1101340496
  • IBAN: HR2223600001101340496
  • Poziv na broj: OIB polaznika
 

Log in