Pomoćni zidar

Pomoćni zidar

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju pomoćni zidar:
  • Organizacija rada i radnog mjesta
  • Izrađuje jednostavne oplate
  • Ugradnja betona
  • Postavlja hidroizolaciju
  • Priprema mort i zida zidove od opeke i opekarskih blokova
  • Postavlja montažne i polumontažne stropove
  • Priprema morta i žbukanje
  • Izrada podnih podloga
  • Zaštita na radu i zaštita okoliša
 
Uvjeti za upis
Dvogodišnje obrazovanje
završena osnovna škola
navršenih minimalno 15 godina života
Prekvalifikacija
završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
Trajanje programa:
Prekvalifikacija – minimalno 6 mjeseci
Dokumenti potrebni za upis:
svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred)
razredne svjedodžbe (u programima prekvalifikacije)
svjedodžba o položenom završnom ispitu/maturi
domovnica
rodni list
liječničko uvjerenje
2 slike
Završetak programa:
Izrada i obrana završnog stručnog rada prema dobivenim uputama
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
razredna svjedodžba
svjedodžba o položenim predmetnim ispitima
svjedodžba o završnom ispitu

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in