ADR – prijevoz opasnih tvari

Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari.

Kako započeti edukaciju?

Što vam je sve potrebno kako biste započeli edukaciju?

  • Najmanje 21 godina života
  • Posjedovanje vozačke dozvole C1 (C) kategorije najmanje godinu dana, odnosno najmanje jedna godina radnog iskustva na
  • poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Vozačka dozvola
  • ADR dokument (ako je obnova)

Trajanje edukacije

10 dana + ispitni dan (ovisno o programu koji se sluša i polaže)

Upišite edukaciju i pokrenite svoju karijeru

Nazovite nas

tel: 01 2924 027
mob: 099 2924 027

Pošaljite upit e-poštom

mail: info@invictus.hr

© Copyright INVICTUS 2023 | Design by WEB PULSE