Opće informacije

Opće informacije

OSNOVNE INFORMACIJE

Nastava se izvodi u večernjim satima
Nastavna literatura (skripte) je osigurana
Po završetku programa stečeno zanimanje upisuje se u radnu knjižicu
Svi programi se izvode prema rješenjima:
  • Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
  • Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
  • Ministarstva unutarnjih poslova.
 
OBLICI RADA

Konzultativno-instruktivna nastava u programima stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije i programima usavršavanja.
Dopisno-konzultativna nastava u programu za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje ekonomist/ica, vozač/ica motornog vozila, tehničar/ka cestovnog prometa
Redovna nastava u programima osposobljavanja.

ZAVRŠNI ISPITI I SVJEDODŽBA

U programima stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije, a nakon izrade i obrane završnog rada, izdaje se javna isprava koja omogućuje upis stečenog zanimanja u radnu knjižicu.
U programima osposobljavanja i usavršavanja, a nakon uspješno položene završne provjere, izdaje se javna isprava koja se upisuje u radnu knjižicu.
U programima vezanim za opasne tvari, izdaje se isprava koja je važeća 5 godina, nakon čega ju je potrebno obnoviti, te se ne upisuje u radnu knjižicu.

UPLATA ŠKOLARINE

  • Školarinu je moguće plaćati u ratama
  • Plaćanje se vrši isključivo na žiroračun Učilišta otvoren kod Zagrebačke banke: 2360000-1101340496
  • IBAN: HR2223600001101340496
  • Poziv na broj: OIB polaznika

Log in